Kategorie zboží
Kontakt

Infolinka:+420 555 440 302
Obch. zástupce:+420 602 282 882
E-mail:

Podrobnější kontaktní informace

výhradní distributor Delta výhradní distributor FARO
výhradní distributor Ourbaby
Nacházíte se: Hlavní stránka > Kontakt

Podmínky prodeje


Označení smluvních stran

Prodávající:

For Claire s.r.o., Jablunkov 887, 739 91 Jablunkov
IČ: 29385652 DIČ: CZ29385652


Kupující
Firma nebo státní organizace, která nakupuje zboží k podnikatelským účelům a úplně a pravdivě vyplní a potvrdí formulář OBJEDNÁVKA. Firma nebo státní organizace se řídí obchodními podmínkami uvedenými v Obchodním zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb.


Předmět kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví níže uvedeného předmětu koupě, který si kupující vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím webových stránek www.forclaire.cz, a to dle ceny a platebních podmínek v bodě uvedeném níže.
Kupující se zavazuje převzít v místě dodání předmět koupě, který si závazně vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřenictvím webových stránek www.forclaire.cz a zapalatit za něj dohodnutou cenu.
Nabídka zboží včetně jeho cen je uvedená na webových stránkách www.forclaire.cz. Vyhrazujeme si právo na veškeré změny uvedené na těchto webových stránkách. O změnách bude kupující informován.


Ochrana osobních údajů kupujícího


Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek "www.forclaire.cz" kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím v OBJEDNÁVCE.

Práva a povinnosti smluvních stran

Objednání zboží

Odeslaný (potvrzený) a kupujícím řádně vyplněný formulář OBJEDNÁVKA představuje neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží určené v tomto formuláři.
Prodávající zašle ihned potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím.Objednávka zboží může být zrušena v těchto případech:

- Po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku před předáním zboží prodávajícím k přepravě do místa dodání určeného kupujícím, přičemž komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo poštou.
- Ze strany prodávajícího, jestliže prodávající nemá již zboží na skladě a není možno zajistit jeho další dodávku od dodavatele. Oznámení o zrušení objednávky nebo její části oznámí prodávající kupujícímu elektronickou poštou nebo jiným způsobem na adresu uvedenou v OBJEDNÁVCE.
- Pokud kupující opakovaně nepřevezme objednané zboží, má prodávající právo jeho další objednávky zboží neakceptovat.


Dodání zboží

- Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání a to buď prostřednictvím České pošty nebo jiného dopravce
- Za dodání zboží kupujícímu se považuje jeho převzení kupujícím nebo jinou osobou, která se v době dodání zdržuje v místě dodání. Příjemce je povinnen zkontrolovat neporušenost zásilky a pokud je zjištěna jakákoliv závada (poškození zboží) neprodleně sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží přepravou. Za kvalitu přepravy zboží odpovídá dopravce.
- Pokud dodavatel nebude schopen objednané zboží dodat, nebo jej bude schopen dodat jen částečně, informuje o tom kupujícího telefonicky anebo elektronickou poštou. Strany se poté dohodnou na dalším postupu.
- Kupující si odebrané zboží překontroluje do 3 dnů od převzetí. Na pozdější reklamaci nebude brán žřetel.


Dodatky ke zboží:
- barevné odstíny zboží na obrázcích se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.). - foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku.Cena a platební podmínky


Kupní cena zboží je uvedená u každého výrobku dle vyobrazení a to včetně DPH.


Úhrada kupní ceny a nákladů na dopravu
Kupující 1 (státní organizace) - základní, mateřské a speciální školy:
- platba na fakturu se splatností 14 dní
- platba na dobírku v hotovosti( tento požadavek je nutno uvést v objednávce)
- platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího(tento požadavek je nutno uvést v objednávce)

Kupující 1 - firmy
- platba na dobírku v hotovosti
- platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího(tento požadavek je nutno uvést v objednávce)

Dopravné a balné

K objednávkám účtuje dopravné nebo balné. Dopravné je účtováno v případě, že objednávku zasíláme naší kurýrní službou. Balné je účtováno, pokud dopravu objednáváte Vy. Cena je závislá od ceny objednávky (ceny uvedeny s DPH). Pokud je zásilka zasílána na dobírku, je navíc účtováno 20Kč/1EUR/4zł.

cena obj. dopravné  balné 
 0-2499Kč 90Kč 50Kč
 2500-4999Kč 180Kč 100Kč
 5000-7499Kč zdarma  150Kč
 7500-10000Kč zdarma 200Kč
10000Kč a více zdarma zdarma

cena obj. dopravné balné
0-99EUR 4EUR 2EUR
100-199EUR 8EUR  4EUR 
200-299EUR zdarma  6EUR 
300-399EUR zdarma  8EUR 
400 a více EUR zdarma zdarma 

cena obj. dopravné balné
0-399zł 16zł 8zł
400-799zł 32zł 16zł
800-1599 zdarma 24zł
1600+ zł zdarma zdarma

Stornování objednávek

Stornování objednávek je možno telefonicky nebo emailem do 24h od objednávky na info@forclaire.cz. Dále je možno stornovat objenávku ještě před expedicí objednávky. Po expedici objednávky bude naúčtovano poštovné v plné výši jak je uvedeno u výrobků. Tato faktura bude vystavena účetním oddělením firmy a odeslána na adresu příjemce.


Záruční lhůta

Na zakoupené zboží poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta se počíta ode dne převzetí zásilky.Reklamace

Zboží je možno reklamovat zejména z důvodu výrobních vad. Reklamace včetně odstranění vady se obvykle vyřizuje do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Před odesláním reklamace nás nejlépe předem kontaktujete mailem nebo telefonicky s přesným popisem závad. Pokud je to možné, zároveň nám mailem zašlete fotografie závady.


Reklamace se nevztahuje zejména na mechanická poškození vzniklá přepravou, špatným a nešetrným zacházením.


V případě mechanického poškození dodaného zboží (zjevně způsobeného přepravou) je toto nutné reklamovat do 2 pracovních dnů od uskutečnění přepravy. Na tyto poškození se totiž nevztahuje záruka výrobce a je nutné je reklamovat u přepravce. Důrazně proto doporučujeme provedení kontroly ihned po doručení. V případě zjištění závady nás neprodleně kontaktujte (nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Reklamované zboží zasílejte na níže uvedené adresy pro zasílání reklamací. Náklady na zaslání reklamovaného zboží hradí kupující. Náklady na zpětné zaslání zboží po vyřízení reklamace hradíme my.


For Claire s.r.o.
Bocanovice 116
739 91 Bocanovice


Závěrečná ustanovení
Smlouva o koupi zboží se řídí českým právem.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a dalšími obecně právními předpisy.